omoss text

Bilda Förlag & Idé är ett folkrörelseägt företag med nästan hundraåriga rötter. Det började 1919 när Kooperativa förbundet behövde utbilda sina konsumföreståndare. 1949 tillkom LO och ABF som ägare. Då hette vi Brevskolan. Idag heter vi Bilda Förlag & Idé.

Våra kunder finns främst inom fackföreningsrörelsen, folkrörelseföretag och folkrörelseorganisationer.

Bilda Förlag & Idé är en ekonomisk förening där LO är huvudägare.