studiehandledning text

Folkbildning präglar mycket av det arbete vi gör. Därför tar vi också fram studiehandledningar till flera av våra böcker. Här kan du ladda ner studiehandledningarna för utskrift. Det är självklart kostnadsfritt.
Hör av dig till oss om du har synpunkter eller tycker att du saknar något material.